Ngành Thuế: Tăng cường quản lý thu ngân sách

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động, ảnh hưởng mạnh của những biến động từ bên ngoài, tác động trực tiếp và gây nhiều khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp (DN).

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, Cục Thuế tỉnh đang triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, khai thác tăng thu, thu hồi nợ đọng thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách quý I/2023, toàn ngành Thuế đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, trong đó tập trung tăng cường quản lý thu thuế đối với các hoạt động chuyển nhượng dự án, thu tiền sử dụng đất, thuê đất... của các DN trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; triển khai thực hiện kịp thời Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2023 của UBND tỉnh; làm việc với các chi cục thuế về công tác lập bộ khoán, môn bài năm 2023 nhằm tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, chống thất thu thuế, đảm bảo công khai, minh bạch trong việc lập bộ thuế. Đồng thời, phổ biến, công khai các chính sách thuế mới có hiệu lực năm 2023, đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn... Kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh quý I/2023 ước đạt 829,3 tỷ đồng, đạt 23,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 76,4% so với số thu cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí hỗ trợ DN và người dân, tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đối với 6.731 trường hợp, tổng số tiền 440,79 tỷ đồng; áp dụng giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ cho 864 trường hợp khai lệ phí trước bạ với tổng số 25,1 tỷ đồng; gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập DN, cá nhân, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022 cho 311 trường hợp với tổng số 96,4 tỷ đồng... thì công tác thu ngân sách quý I gặp một số khó khăn tác động giảm thu so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ các dự án năng lượng tái tạo giảm do các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động (bằng 38,9% so với cùng kỳ năm 2022). Bên cạnh đó, một số DN trên địa bàn còn khó khăn, có số nợ thuế lớn, nhất là Nhà máy Bia Sài Gòn chưa nộp đủ số thuế phát sinh đến thời điểm tháng 3/2023 làm ảnh hưởng đến kết quả nộp ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế trong quý II/2023 và đến cuối năm có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, cho biết thêm: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 trong quý II và cả năm, ngành Thuế đang tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, khai thác tăng thu, thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Chỉ đạo các chi cục, phòng chuyên môn nắm bắt diễn biến thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, người dân, tình hình thu nộp ngân sách; rà soát và nắm chắc số ảnh hưởng tăng, giảm thu, số thuế gia hạn nộp của từng đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực để chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Bên cạnh việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập DN năm 2022, đảm bảo 100% tổ chức, cá nhân thuộc diện quyết toán thuế phải nộp hồ sơ, cơ quan thuế giám sát chặt chẽ việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế của DN tiếp nhận theo phương thức điện tử, giải quyết đúng thời gian, đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật. Phối hợp với quản lý thị trường, công an kinh tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận trong sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế; chống thất thu đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh xăng dầu; quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng internet theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.