Một số hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam

Văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam.

Trò chơi dân gian, nét văn hóa dân tộc giàu bản sắc.

Gia đình anh Lê Xuân Lâm và Đặng Thị Kim Ngọc vào bếp làm các món ăn địa phương.