TOÀN DÂN NINH THUẬN CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phước Hòa phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Phước Hòa (Bác Ái) đã hoàn thành 11/19 tiêu chí NTM và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn lại.

Xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí quan trọng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu để xây dựng NTM thành công, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền đề ra các nghị quyết chuyên đề khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp các hộ vươn lên làm giàu. Người dân Phước Hòa đã tận dụng những nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế, nhờ đó giúp thu nhập của người dân ngày càng tăng qua từng năm. Đến thăm mô hình trồng cây ăn quả kết hợp trồng bắp lai với diện tích gần 8 sào của gia đình bà Chamaléa Thị Kem ở thôn Chà Panh mới thấy cách thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của bà con Raglai nơi đây. Bà Kem cho biết: Cuộc sống của gia đình tôi trước đây bấp bênh do chỉ sản xuất được một vụ vào mùa mưa với các loại cây trồng như đậu, bắp. Từ ngày xã vận động bà con chuyển đổi cây trồng, gia đình tôi đã quyết định mua giống bưởi da xanh, mít Thái và sầu riêng về trồng. Với kế hoạch lấy ngắn nuôi dài, gia đình tôi trồng bắp lai xen canh các loại cây ăn quả, nhờ đó vụ bắp vừa rồi gia đình tôi thu lãi trên 30 triệu đồng. Hiện các loại cây ăn trái đã được hơn 3 năm tuổi và bắt đầu cho lứa trái đầu tiên, nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng và có sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã nên các loại cây trồng phát triển tốt hứa hẹn đạt năng suất cao.

Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp trồng bắp lai giúp kinh tế gia đình
bà Chamaléa Thị Kem ở thôn Chà Panh, xã Phước Hòa ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Thành Mười, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết: Những năm qua, địa phương đã được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, nguồn vốn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả tích cực. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa làm thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ của bà con, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng bền vững. Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân, nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt hơn 17 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh qua từng năm, trong năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,14 %.

Những năm qua, xã Phước Hòa đã được huyện Bác Ái đầu tư nhiều công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Bên cạnh đó, với phương châm “Nhân dân cùng làm trong chương trình xây dựng NTM”, người dân địa phương đã tự nguyện đóng góp hơn 1.000 ngày công, hiến hơn 15.000 m2 đất để xây dựng một số công trình đường giao thông trên địa bàn xã. Nhờ đó, đến nay đã giúp xã Phước Hòa hoàn thành nhiều tiêu chí NTM về giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, điện,... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất và sinh hoạt. Năm 2022 xã Phước Hòa triển khai công trình đấu nối nhánh phụ hệ thống trạm bơm tưới cho khu vực Chà Panh với chiều dài gần 2,5 km, khi công trình đi vào hoạt động sẽ giúp gần 50 ha đất sản xuất của bà con trong thôn đảm bảo nguồn nước tưới quanh năm. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của công trình, gia đình ông Pi Năng Thiện ở thôn Chà Panh đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công lắp đường ống đi ngang và phần rẫy của gia đình. Ông Thiện, chia sẻ: Khi xã có chủ trương làm công trình đấu nối nhánh phụ hệ thống trạm bơm tưới cho khu vực Chà Panh không riêng gì gia đình tôi mà nhiều hộ trong thôn cũng tự nguyện hiến đất và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công triển khai công trình. Hiện nay công trình sắp hoàn thành nên người dân rất phấn khởi.

Đồng chí Lê Thành Mười, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết thêm: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới địa phương sẽ chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM theo lộ trình đề ra; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để vận động, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM trong cộng đồng dân cư; lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với việc hoàn thành các tiêu chí NTM; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm 5% so với năm 2022; từng bước nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 20 triệu đồng/người/năm...