Tỉnh đoàn: Tổ chức phát động Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ngày 18/3, Tỉnh đoàn tổ chức phát động Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hóa công vụ trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã phát động kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) trong tỉnh tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số, nhằm nâng cao nhận thức của từng cán bộ, ĐV-TN và Nhân dân về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong đời sống, học tập, sản xuất, thương mại và thực thi công vụ. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo đồng bộ, liên tục, thường xuyên và kịp thời, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của ĐV-TN trong triển khai Đề án 06 gắn với chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Tăng cương ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh chuyển đổi số của đơn vị bằng nhiều hình thức và hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử, các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Phát huy vai trò của cán bộ, ĐV-TN tiên phong chuyển đổi số, thành lập các đội, nhóm trực tiếp triển khai các chương trình chuyển đổi số của tỉnh trong lĩnh vực chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, hạ tầng số, góp phần tích cực trong việc tham gia cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Đoàn viên, thanh niên phối hợp với Công an Tp.Phan Rang – Tháp Chàm hỗ trợ người dân cài đặt dịch vụ công trực tuyến.

Sau lễ phát động, hơn 80 ĐV-TN được hướng dẫn cách thức đăng ký, đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh; ra quân tuyên truyền về những tiện ích trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiện ích của ứng dụng VneID; hướng dẫn, hỗ trợ người dân lập tài khoản, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, đăng ký, sử dụng tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt tại nhà dân và chợ Thanh Sơn.