Khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Ngày 17/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ (PN) tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01), đồng thời phát động Cuộc thi PN khởi nghiệp năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự.

Hội nghị nhằm kịp thời triển khai Đề án 01 được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐ-TTg trên cơ sở đề xuất của Hội LHPN Việt Nam. Thông qua đó, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội LHPN Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể của trung ương, địa phương trong thực hiện đề án với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, PN.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ PN phát triển, góp phần đảm bảo công tác bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của PN trong gia đình và xã hội. Với quan điểm coi kinh tế tập thể HTX là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, từ đó ưu tiên phát triển mô hình kinh tế tập thể HTX phù hợp với thực tiễn của địa phương; ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích PN tham gia vào phát triển kinh tế tập thể HTX, trong đó Hội LHPN phụ trách 2 đề án gồm: Đề án 01 và Đề án 939. Chính phủ coi đây là nhiệm vụ chính trị, do đó đề nghị sự chung tay của các bộ, ban, ngành, các địa phương để 2 đề án của PN được triển khai hiệu quả; Hội LHPN các cấp từ trung ương đến địa phương cần chủ động trong công tác triển khai các nội dung của đề án nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong PN...

Trong khuôn khổ chương trình, còn diễn ra lễ phát động Cuộc thi PN khởi nghiệp năm 2023, với chủ đề “PN khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”.