Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong tháng 2, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 4,4%, lũy kế 2 tháng đầu năm tăng 1,85% so với cùng kỳ. Trong đó sản xuất và phân phối điện tăng 3,69%; cung cấp nước sinh hoạt, xử lý rác thải, nước thải tăng 8,35%; khai khoáng giảm 15,88%; ngành chế biến, chế tạo giảm 2,33%; thạch nha đam giảm 40,9%; muối biển giảm 28,5%; tôm đông lạnh giảm 8,2%; chế biến muối giảm 5,6%. Bên cạnh đó vẫn còn 4 sản phẩm tiếp tục khó khăn, giảm so cùng kỳ: Bia đóng lon giảm 17,67%, nước uống giảm 6,2%, khăn bông giảm 1,8%, xi măng giảm 54,78%. Riêng ngành chủ lực sản xuất và phân phối điện tăng 3,53%, là mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 2019-2023.

Nhân viên Công ty Cổ phần Cánh Đồng Việt vào ca sản xuất sản phẩm nha đam. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, trong tháng 2, hoạt động vận tải trong tỉnh tiếp tục sôi động và tăng trưởng cao, số lượng vận chuyển hành khách ước đạt 1 triệu lượt khách, tăng 74,6% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng ước đạt 2,2 triệu lượt, tăng 90,9% so với cùng kỳ; số lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, lũy kế 2 tháng ước đạt 3,1 triệu tấn, tăng gấp 2,4 lần so cùng kỳ. Hoạt động bưu chính viễn thông tiếp tục ổn định, công tác bảo mật, an toàn thông tin mạng được bảo đảm, thông tin liên lạc được thông suốt. Trong tháng phát triển mới 1.356 thuê bao điện thoại, nâng tổng số toàn tỉnh 688.092 thuê bao, đạt mật độ 115,3 thuê bao/100 dân; phát triển mới 1.218 thuê bao internet, nâng tổng số 336.536 thuê bao, đạt mật độ 100 máy/100 dân.

* Trong tháng 2, thanh tra các cấp trong tỉnh tiến hành 31 cuộc thanh tra; trong đó có 16 cuộc thanh tra hành chính; 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 1 cuộc thanh tra trách nhiệm. Qua đó đã phát hiện 19 trường hợp sai phạm, xử phạt hành chính 18 triệu đồng. Đã tiếp nhận 412 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đã phân loại hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn giải quyết trong thời gian quy định. Tổ chức tiếp công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đã tổ chức tiếp 398 lượt/141 lượt người đến phản ánh, kiến nghị. Trong tháng đã phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến tham nhũng đã chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra xử lý.