Ninh Phước: Triển khai công tác khuyến học năm 2023

Ngày 27/2, Hội Khuyến học Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước đã phát triển được 346 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 26.636 người, đạt tỷ lệ 21,0% dân số toàn huyện. Công tác đăng ký gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; thôn, khu phố, trung tâm học tập công đồng và đơn vị học tập được chú trọng, đẩy mạnh. Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục mở được 64 lớp với 3.628 lượt người tham gia học tập. Các cấp hội đã vận động Nhân dân, các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ Khuyến học trên 3,4 tỷ đồng. Hội đã tặng 2.526 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích cao trong học tập...

Ninh Phước triển khai công tác khuyến học năm 2023.

Trong năm 2023, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh các phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập, đưa phong trào khuyến học-khuyến tài vào chiều sâu, có chất lượng; tập trung củng cố xây dựng hội, phát triển hội viên mới và các ban khuyến học trên địa bàn huyện… Phân đấu có 90% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tâp”, 80% dòng họ học tập, 90% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”...