UBND xã Xuân Hải đã giải quyết kiến nghị của ông Lê Đình Dũng

Báo Ninh Thuận nhận đơn của ông Lê Đình Dũng, ở thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải (Ninh Hải) kiến nghị chính quyền địa phương giải quyết việc hộ ông Phan Văn Hóa ở cùng thôn, xây dựng cây xăng và công trình nhà ở lấn chiếm đường đi chung, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Theo đơn trình bày, gia đình ông Lê Đình Dũng được địa phương cấp 2.250 m2 để làm ruộng từ năm 1993. Trước đây, các hộ dân có lối đi chung từ Tỉnh lộ 705 vào khu vực ruộng khá thuận lợi. Tuy nhiên, từ năm 2018, hộ ông Phan Văn Hóa đến mua đất hai bên lối đi, xin giấy phép kinh doanh, xây dựng cửa hàng xăng dầu đã bao chiếm con đường đi vào ruộng của các hộ dân, không có lối đi ra các thửa đất lân cận phía sau. Qua nhiều lần họp Hội đồng hòa giải để giải quyết, các bên thỏa thuận và thống nhất mở con đường mới thay thế rộng 2 m, hướng đi từ Tỉnh lộ 705 vòng vào đất ruộng ông Lê Đình Dũng và đến hết đất ông Phan Văn Hóa. Kinh phí làm đường bê tông do ông Phan Văn Hóa hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải làm đường trước, bàn giao cho các hộ dân, sau đó mới san lấp đường cũ để thi công công trình. Yêu cầu các bên nghiêm túc thực hiện theo biên bản hòa giải.

Lô đất của hộ ông Dũng hiện vẫn chưa có đường vào để sản xuất,
do còn vướng mương nước ở bên cạnh.

Theo UBND xã Xuân Hải, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Ninh Hải về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Đình Dũng, ngày 27/12/2021, UBND xã Xuân Hải đã giải quyết và có Báo cáo số 202/BC-UBND về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Đình Dũng, theo đó khẳng định: Con đường mà ông Lê Đình Dũng cho là cây xăng Thanh Tùng chiếm ranh giới giữa hai thửa đất 130, 131, tờ bản đồ 30, là con đường mà Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có phối hợp với UBND xã Xuân Hải giải quyết lối đi chung giữa ông Phan Văn Hóa và các hộ dân tại xã Xuân Hải. Đến nay, vụ việc trên đã được giải quyết xong, ông Hóa đã làm xong đường bê tông rộng 2 m dọc kênh đến hai thửa đất trên. Sau khi làm xong con đường, ông Hóa đã xây tường, san lấp lối đi cũ, phần đất này đã được cấp quyền sử dụng đất cho ông Hóa. Do đó, hiện nay hộ ông Lê Đình Dũng vẫn khiếu nại cây xăng Thanh Tùng chiếm đường đi là không có cơ sở.

Hiện nay, hai thửa đất của ông Lê Đình Dũng đã chuyển quyền sử dụng cho các con gồm: Lê Đường Mỹ Oanh, thửa 165, diện tích 635 m2 và Lê Đường Mỹ Trinh, Lê Đường Anh Duy đồng sử dụng thửa 164, diện tích 1.275 m2. Như vậy ông Lê Đình Dũng không còn đứng quyền sử dụng hai thửa đất này nữa.

Qua đây cũng mong UBND xã Xuân Hải kiểm tra xử lý rốt ráo kiến nghị của các hộ dân, đảm bảo lối đi thông suốt, thuận lợi, vì hiện nay tuy đã có đường bê tông nhưng chưa thông lối đi vào thửa đất của các hộ dân; đồng thời, xem xét cho người dân được phép chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả giá trị sử dụng đất ổn định, lâu dài.