Ninh Phước: Nâng cao chất lượng nội dung trang thông tin điện tử

Ngày 22/2, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động trang thông tin điện tử năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tập trung huy động đội ngũ cộng tác viên tham gia viết tin bài, chụp ảnh tích cực tuyên truyền nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Theo báo cáo, trang thông tin điện tử huyện Ninh Phước có địa chỉ truy cập https://ninhphuoc.ninhthuan.gov.vn, thành lập đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay. Trang thông tin điện tử gồm nhiều chuyên trang, chuyên mục như chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, thông tin hoạt động các xã và các cơ quan, công khai dự toán ngân sách, thông tin chính sách thuế, quy hoạch đất đai, dự án kêu gọi đầu tư…Trong năm 2022, trang tin đăng tải 949 tin bài và 227 văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện thu hút cán bộ, nhân dân truy cập với số lượng 1.500- 2.000 lượt/tháng. Nội dung tin bài phong phú, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện.

UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử. Bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài, chụp ảnh cho đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên. Mở thêm các chuyên trang chuyên mục quảng bá du lịch đất nước, con người, làng nghề truyền thống quê hương Ninh Phước. Vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực cung cấp thông tin và tham gia viết tin bài cho trang thông tin điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.