Hội nghị quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải năm 2023

Ngày 16/2, tại Truyền tải điện Ninh Thuận, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện năm 2022 và đề ra kế hoạch, phương án triển khai đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn năm 2023.

Công ty PTC3 hiện đang quản lý đường dây 220 kV và 500 kV, với tổng chiều dài trên 5.769 km và 24 trạm biến áp. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đồng bộ các kế hoạch giải pháp quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo được các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, do tình trạng quá tải ở một số đường dây và máy biến áp chưa được cải thiện một cách triệt để, các dự án đang thi công đóng điện chưa đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch nên đã kéo theo tình trạng bố trí cắt điện vào ban ngày sửa chữa rất khó khăn mà phải chuyển qua thực hiện vào ban đêm, tiềm ẩn rủi ro, mất an toàn trong quá trình quản lý, vận hành trên lưới điện truyền tải.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị Truyền tải điện tập trung tham luận, phân tích các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành, xoay quanh các vấn đề như: Thực trạng lưới điện truyền tải PTC3 đang quản lý, cần có giải pháp nâng cao hơn nữa trình độ, chất lượng đội ngũ quản lý vận hành để nâng cao độ tin cậy, giảm thiểu sự cố lưới điện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành lưới điện. Triển khai sâu rộng, thực chất đề án giảm sự cố lưới điện năm 2021-2025, các hạng mục cắt điện dự án SMART GRID an toàn; ưu tiên xử lý tồn tại, bất thường thiết bị trên lưới đang vận hành và các nhóm giải pháp ngăn ngừa sự cố do sét, phóng điện chuỗi cách điện, sự cố do đứt dây, tụt lèo, văng lèo; quá trình thiết kế, nghiệm thu đóng điện vận hành đường dây…