Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 3/2, tỉnh ta long trọng tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023).

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: U.Thu

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 93 năm hình thành và phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã đề ra Cương lĩnh chính trị đúng đắn, tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 3/2/1930 đã trở thành dấu mốc lịch sử trong tiến trình phát triển của dân tộc ta, là bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 93 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng ta xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: U.Thu

Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới, cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; xây dựng hình ảnh một Việt Nam ổn định về chính trị, vượt qua khủng hoảng về kinh tế, đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; kinh tế khởi sắc bứt phá; quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định vững chắc; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều có bước phát triển. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các khóa đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về công tác xây dựng Đảng, vừa cơ bản, lâu dài, vừa tập trung trọng tâm, cấp bách và hợp lòng dân; với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, gắn chặt “phòng” với chủ động “tiến công” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Bắc Việt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh và đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.Ảnh: U.Thu

Đối với tỉnh ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy các nguồn lực và lợi thế của địa phương, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng sau 30 năm tái lập tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, khẳng định quyết tâm kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng bộ đã đề ra năm 2023.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: U.Thu

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển năm 2023: Tiếp tục phục hồi và giữ vững ổn định nền kinh tế; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí có thành tích xuất sắc. Ảnh: U.Thu

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Nỷ

Tại buổi họp mặt, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Bắc Việt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh và đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 12 đồng chí; đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Nỷ
 
 
Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc.Ảnh: Văn Nỷ

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh đã trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” của Chủ tịch UBND tỉnh cho 22 đồng chí vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận.