Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm các doanh nghiệp, đơn vị đầu xuân mới

Ngày 2/2, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ đến thăm Công ty TNHH Việt Úc Ninh Thuận, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2022; kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022, đặc biệt là hoạt động sản xuất giống góp phần cung ứng giống tôm nuôi chất lượng cao cho các địa phương trong cả nước, tạo công ăn việc làm cho lao động, cũng như tăng cao giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm HTX Dịch vụ nông nghiệp Đồng Thuận.

Đến thăm HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú và HTX Dịch vụ nông nghiệp Đồng Thuận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ phấn khởi vì các HTX hoạt động ổn định và có bước phát triển mới. Nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí chúc các HTX tiếp tục hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh liên kết với DN bao tiêu sản phẩm, nâng cao mức thu nhập cho các thành viên.