Ngành Khoa học và Công nghệ giải quyết bốn kiến nghị lớn từ địa phương

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm qua, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các địa phương, ghi nhận cũng như từng bước giải quyết được nhiều kiến nghị của địa phương về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Bộ trưởng nêu 4 nội dung nổi bật như sau:

Thứ nhất, năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành 9 Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật của nhiều dịch vụ sự nghiệp công thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường tiêu chuẩn chất lượng, thông tin KH&CN, an toàn bức xạ và hạt nhân, năng lượng nguyên tử...

Hiện nay, theo Bộ trưởng, Bộ KH&CN đang tập trung hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật còn lại và sẽ ban hành ngay trong thời gian tới.

Thứ hai, Bộ KH&CN đã rà soát quy định về việc quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở. Theo đó, việc quy định nội dung này thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị thắp sáng trong xe ô tô, xe máy tại Công ty TNHH Điện Việt Nam Stanley (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

"Với trách nhiệm của mình, Bộ KH&CN đã phát hành văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở vào tháng 12/2022 vừa qua, làm cơ sở để các địa phương xây dựng các quy địnhquản lý các nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở ngay trong năm 2023", Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết.

Thứ ba, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết, Bộ xin đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở KH&CN nghiên cứu, phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai, góp phần khơi thông nguồn lực này của doanh nghiệp đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, Bộ KH&CN đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi trong nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính và Bộ KH&CN đã phối hợp khảo sát thực tế tình hình triển khai nhiệm vụ KH&CN và xin ý kiến một số đơn vị, địa phương có chi tiêu ngân sách nhà nước cho KH&CN lớn đối với những nội dung đề xuất sửa đổi 2 Thông tư nói trên do hai Bộ dự thảo.

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, đến nay, Bộ KH&CN đã hoàn thiện và đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC lên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN để xin ý kiến rộng rãi; đồng thời, Bộ cũng đã có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.

"Dự kiến các Thông tư sẽ được ban hành trong năm 2023", Bộ trưởng cho biết.

Theo TTXVN/Báo Tin tức