Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH), thời gian qua tỉnh tiếp tục thực hiện một số cơ chế, chính sách mang tính đột phá về công tác huy động nguồn lực để đầu tư phát triển địa phương. Đây là yếu tố quan trọng để tỉnh phát huy nội lực, tăng cường nguồn lực thúc đẩy KT-XH tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh nổi lên một số khó khăn mới so với dự báo, tác động của tình hình thế giới và cả nước, nhất là giá cả nguyên, nhiên vật liệu và chi phí đầu vào tăng; các cơ chế chính sách liên quan điện gió, điện mặt trời chậm ban hành đã ảnh hưởng, tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình đó, tỉnh xác định vốn đầu tư phát triển được xem là nhân tố quan trọng để tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường và phát triển bền vững. Tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư ở mức cao nhất các nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương, của các thành phần kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài và của toàn xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH then chốt; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư triển khai dự án, như thủ tục đầu tư, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng..., nhất là các lĩnh vực đột phá, trụ cột về năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, kinh doanh bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chỉ đạo rà soát các dự án vi phạm tiến độ sử dụng đất, tiến độ đầu tư chậm để hoàn thiện thủ tục pháp lý xử lý dự án theo quy định pháp luật. Đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án để bố trí nguồn lực đầu tư dứt điểm, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải.

Sunbay Park Hotel & Resort đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: T.D

Kết quả năm 2022, tỉnh đã điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 34 dự án với tổng vốn tăng thêm trên 25.238 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận địa điểm cho 15 dự án/13.690 tỷ đồng, trong đó: Quyết định chủ trương đầu tư kèm nhà đầu tư cho 4 dự án/1.967 tỷ đồng; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư) cho 4 dự án/5.043 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương về địa điểm 7 dự án/6.680 tỷ đồng. Trong số những dự án được quyết định chủ trương (trong năm 2022) có những dự án có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm tới như Dự án Khu đô thị mới bờ Sông Dinh vốn đầu tư 1.713 tỷ đồng; Dự án Trại sản xuất tôm giống Hạo Phương Đại Ninh vốn đầu tư 238 tỷ đồng.

Dự án Hacom Mail ở khu K1. Ảnh: X.Bính

Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án năm 2022, trên lĩnh vực năng lượng tái tạo, hoàn thành Dự án điện gió Điện gió Công Hải với công suất 25 MW; 2 dự án điện mặt trời với công suất 120 MW và 2 dự án thủy điện với công suất 94 MW sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, trong năm thực hiện hoàn thành Cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 có trọng tải đến 100.000 DWT. Đối với khu đô thị, một số dự án xây dựng thuộc Khu đô thị K1, K2 đang đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã hoàn thành dự án nhà ở xã hội với 848 căn. Đang thực hiện thủ tục đầu tư 5 khu đô thị với tổng vốn 11.322 tỷ đồng; lĩnh vực du lịch, tiếp tục triển khai một số dự án du lịch có quy mô lớn như: Dự án Sunbay Park Hotel & Resort gồm 3 tòa tháp tổng vốn 4.779 tỷ đồng; dự án Khu du lịch Bình Tiên tổng vốn 2.579 tỷ đồng đã hoàn thành xây dựng sân golf 18 lỗ, 48 căn biệt thự, hạ tầng trong khu; dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hõm 200 tỷ đồng..., hiện nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Sân Goft 18 lỗ tại Khu du lịch Bình Tiên (Thuận Bắc) do Trungnam Group đầu tư. Ảnh: Văn Nỷ

Các nguồn lực đã được sử dụng thực hiện các dự án trọng điểm đã và đang được xây dựng, tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế tỉnh phát triển, đóng góp lớn vào sự phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 và những biến động trong khu vực và quốc tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tích cực triển khai và hoàn thành cam kết đầu tư đối với tỉnh, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt việc quy hoạch và quản lý quy hoạch. Khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư. Công bố danh mục các dự án khuyến khích đầu tư để huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư; từng bước giảm dần tỷ trọng đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Áp dụng linh hoạt các hình thức kêu gọi vốn đầu tư theo các hình thức xã hội hóa, hợp tác đối tác công tư. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tập trung cải thiện chất lượng từng chỉ số thành phần của PCI; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội theo hướng tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp.