Đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Thời gian qua, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh (Ban Xây dựng năng lực) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực, tăng cường đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ban Xây dựng năng lực cho biết, với quyết tâm hoàn thành dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thời gian qua, cán bộ, quản lý, các nhà thầu, đơn vị thi công đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến nay, Ban Xây dựng năng lực đã giải ngân 46% vốn ODA được phân bổ cho năm 2022; lũy kế giải ngân đạt 30% tổng vốn được WB phê duyệt. Riêng vốn đối ứng đã giải ngân 95% kế hoạch vốn năm 2022; lũy kế giải ngân đạt 60% tổng vốn đối ứng của dự án. Về tình hình thực hiện các gói thầu, chủ đầu tư và các nhà thầu đang triển khai 13 gói xây lắp vốn ODA, trong đó đã hoàn thành 3 gói. Đang triển khai thi công 7 gói; đang đấu thầu 1 gói “PR-1.10B nhà máy xử lý nước thải” và 2 gói thầu (PR-1.9 hồ điều hòa trung tâm - hồ Đông Hải và PR-2.2 đường Huỳnh Thúc Kháng) được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra, Ban Xây dựng năng lực còn triển khai 7 gói thầu tư vấn, mua sắm vốn ODA, trong đó, đã hoàn thành 1 gói và 6 gói đang triển khai. Riêng các dòng vốn đối ứng, đã hoàn thành 15 gói, đang triển khai 6 gói; các gói còn lại đang lập đề cương nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

Hệ thống cấp thoát nước đoạn phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đang được thi công.

Về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đối với giai đoạn 30% đã hoàn thành GPMB 2/3 gói thầu PR-1.1, gồm các hạng mục kênh TH5; kênh Nhị Phước đoạn NP3, NP4 và kênh Chà Là đoạn CL2 và gói thầu PR-2.1 gồm hạng mục Khu tái định cư Phan Đăng Lưu và hẻm 150. Tuy gói thầu PR-2.1 đã có 100% mặt bằng nhưng vẫn còn thực hiện thủ tục giải quyết khiếu nại của 1 hộ tại Khu tái định cư Phan Đăng Lưu. Đồng thời, đang thực hiện GPMB gói thầu PR-1.2 gồm 2 hạng mục kênh Tấn Tài - đoạn TT5, mặt bằng đạt 100% và kênh Đông Nam, mặt bằng đạt 95%. Về giai đoạn 70%, có 2/9 gói thầu xây lắp đã có sẵn 100% mặt bằng để thi công gói PR-1.10A “Xây dựng tuyến cống chung thoát nước; tuyến cống thu gom nước thải; trạm bơm, giếng tách, cống cấp 3” và gói PR-1.10B “Cải tạo nâng công suất nhà máy xử lý nước thải”. Đến nay, lũy kế giải ngân so với kế hoạch vốn giao năm 2022 cho công tác bồi thường GPMB là 204.870 triệu đồng, đạt 93%. Lũy kế giải ngân so với tổng mức đầu tư cho công tác bồi thường GPMB được 328.862 triệu đồng, đạt 164%...

Tuy nhiên, qua phân tích tình hình, các hạng mục của dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nhất định, điển hình như: Theo kế hoạch đã trình Ngân hàng thế giới (WB) tại Văn bản số 83/BXDNL-QLDA ngày 25/4/2022 thì tiến độ bước Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (bổ sung vốn đối ứng) đã chậm 3 tháng so với kế hoạch. Do đó tại bước “Bộ Tài chính gửi đề nghị điều chỉnh hiệp định đến WB vào ngày 10/11/2022” cũng sẽ bị chậm so với kế hoạch đã thống nhất với WB. Đối với 6/9 gói thi công xây lắp giai đoạn 70% từ lúc ký hợp đồng đến khi thi công vào thời gian mưa bão. Do đó tiến độ bị ảnh hưởng nhưng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thi công luôn hỗ trợ để nhà thầu thi công đảm bảo kế hoạch đã ký kết. Riêng Gói thầu PR-1.10B: Cải tạo nâng công suất nhà máy xử lý nước thải thời gian đánh giá lựa chọn nhà thầu kéo dài do các đơn vị dự thầu đăng tải hồ sơ trên mạng đấu thầu quốc gia không đầy đủ, phải làm rõ nhiều lần. Đặc biệt, công tác GPMT còn nhiều trường hợp có hồ sơ phức tạp, mất nhiều thời gian để xử lý...

Trong thời gian tới, Ban Xây dựng năng lực đề nghị các chuyên gia WB tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình đánh giá lựa chọn nhà thầu gói thầu PR-1.10B. Phấn đấu thực hiện ước lũy kế giải ngân vốn ODA đến tháng 12/2022 là 28,2 triệu USD; ước lũy kế giải ngân vốn đối ứng đến cuối tháng 1/2023 là 85 tỷ đồng. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 70% bắt đầu tiến hành thi công. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu duy trì các biển báo, biển cảnh báo, rào chắn, phun nước giảm bụi tại các vị thí thi công. Tập huấn an toàn lao động, trang bị bảo hộ cho người lao động. Chuẩn bị lán trại, chỗ ở sinh hoạt cho cán bộ ban điều hành, người lao động đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh môi trường, sức khỏe theo quy định. Đặc biệt, lưu ý tại kênh TT5, thi công hố cống sát ranh giới nhà dân, nhà thầu thường xuyên kiểm tra, có biện pháp, gia cố chắc chắn đảm bảo chống đỡ, không sụt lún gây mất an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão...