Đường nối cao tốc Bắc - Nam, tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh

Nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần khai thác có hiệu quả Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Khu công nghiệp Cà Ná, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và của tỉnh nói chung. Ngày 2/12/2022, tại Km 1.578+900 Quốc lộ 1, xã Phước Minh (Thuận Nam), UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (Đường nối cao tốc Bắc - Nam).

Đây là dự án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư tại Văn bản số 2909/UBND-KTTH ngày 15/6/2021. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ được giao, chủ đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan hoàn thành các thủ tục để HĐND tỉnh phê duyệt nghị quyết báo cáo chủ trương đầu tư tại quy định của Luật Đầu tư công và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 31/1/2022.

Đường nối cao tốc Bắc - Nam sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện để Cảng biển tổng hợp Cà Ná
có thể tiếp nhận tàu có tải trọng lớn. Ảnh: A.Tuấn

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến 14,8 km, đi qua các xã: Phước Hà, Nhị Hà, Phước Ninh và Phước Minh của huyện Thuận Nam. Trong đó, điểm đầu từ Km 0+000 tại nút giao cao tốc Bắc - Nam với đường Tỉnh 709, thuộc xã Nhị Hà (Thuận Nam), sau đó tuyến sẽ đi về phía Đông Nam khoảng 9,8 km để giao cắt với Quốc lộ 1 (tại Km 1578+900); điểm cuối tại Km 14+800 giáp ranh giới Khu công nghiệp Cà Ná thuộc xã Phước Diêm (Thuận Nam). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa cấp cao A1 Ey ≥ 160 Mpa; loại công trình giao thông cấp II.

Tổng mức đầu tư của dự án là 903 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1, đoạn nối từ đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 có chiều dài 10,14 km, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và ngân sách trung ương 651,28 tỷ đồng (gồm giai đoạn 1: 570,22 tỷ đồng và giai đoạn 2: 81,06 tỷ đồng). Quy mô mặt cắt ngang nền đường hoàn thiện rộng 34 m, mặt đường gồm 6 làn xe rộng 21 m; dải phân cách giữ rộng 3 m; dải an toàn mỗi bên rộng 0,5 m; lề đường mỗi bên rộng 4,5 m và được phân kỳ đầu tư cụ thể: Giai đoạn 2022-2024, đầu tư xây dựng hạng mục nền đường rộng 34 m, mặt đường mỗi bên 2 làn xe rộng 7 m, thảm 1 lớp bê tông nhựa dày 7 cm; Giai đoạn 2024-2025, tiếp tục thực hiện đầu tư thêm mỗi bên 1 làn xe; hoàn thiện 1 lớp bê tông nhựa dày 6 cm theo quy mô dự án được phê duyệt.

Dự án thành phần 2, đoạn từ Quốc lộ 1 đến giáp ranh giới (đầu) Khu công nghiệp Cà Ná có chiều dài 4,66 km, được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn của nhà tài trợ (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam khoảng 213,96 tỷ đồng) và bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 37,76 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng. Quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 34 m, mặt đường gồm 6 làn xe rộng 21 m; dải phân cách giữa rộng 3 m; dải an toàn mỗi bên rộng 0,5 m; lề đường mỗi bên rộng 4,5 m. Ngoài ra, trên toàn tuyến còn có 3 cầu, gồm: Cầu Sông Trăng tại Km 1+928,40; cầu vượt đường sắt vị trí Km 9+814,81 và cầu vượt kênh Km 10+224,09 được thiết kế theo quy mô vĩnh cửu, tần suất lũ thiết kế P = 1%, tải trọng thiết kế HL93 và đoàn người đi bộ 300 kg/m2; kết cấu nhịp băng dầm bê tông dự ứng lực.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam sau khi xây dựng xong sẽ là một tuyến đường huyết mạch, liên thông, liên kết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, đặc biệt là Cảng biển tổng hợp Cà Ná có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 300.000 ĐWT với đường cao tốc Bắc - Nam, kết nối lên các vùng kinh tế Tây Nguyên trong tương lai giúp vận chuyển, lưu thông hàng hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và của tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, dự án còn tạo thuận lợi trong xử lý tình huống ứng phó với thiên tai; nâng cao tiềm lực an ninh, quốc phòng và từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị Quyết số 15-NQ/TU ngày 11/1/2022 đã đề ra.