Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, năm 2022 là năm đầu tiên sản xuất thủy sản tăng cả về sản lượng khai thác lẫn nuôi trồng, với tổng sản lượng đạt 136,9 nghìn tấn, tăng 2,6% so với năm 2021.Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 10 nghìn tấn, tăng 3,7% so với năm trước; thủy sản khác đạt 3,6 nghìn tấn, tăng 38%; sản lượng thủy sản khai thác đạt gần 126,9 nghìn tấn, tăng 2,6% so với năm trước; trong đó cá đạt 121,6 nghìn tấn, tăng 1,8%; tôm đạt gần 0,4 nghìn tấn, giảm 23,3%. Trong năm, ngư trường thời tiết thuận lợi, xuất hiện nhiều đàn cá nổi nên hoạt động khai thác hải sản đạt hiệu quả cao. Riêng sản lượng giống thủy sản ước đạt 39,65 tỷ con, tăng 2,2% so với cùng kỳ; trong đó tôm giống đạt 39 tỷ con, tăng 0,7%. Tôm giống sản xuất năm nay đạt mức tăng thấp do cạnh tranh thị trường cung cấp giống ngày càng cao.

Ngư dân Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản đạt sản lượng. Ảnh: Văn Nỷ

*  Kết thúc năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp- Xây dựng trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đạt 9.816,9 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, đạt 102,1% kế hoạch, chiếm 32,3% trong cơ cấu kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp đạt 6.358,5 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ yếu: Chế biến hạt điều nhân đạt 3.800 tấn, giảm 11,7%; nước thương phẩm tăng 3,2%; điện thương phẩm tăng 16,2%; chế biến thủy sản đạt 11.000 tấn các loại, tăng 24,1%; sản phẩm bia lon đạt 38 triệu lít, tăng 1,6%; sản xuất đường đạt 9.151 tấn, tăng 4,5%; may mặc công nghiệp đạt 3.500 nghìn sản phẩm, tăng 64,1% ; thạch nha đam đạt 12.000 tấn, tăng 13,8%; nước uống từ yến ước đạt 2,1 triệu lít, tăng 178,3%. Riêng giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 3.458,5 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 106,9 triệu USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ, gồm thủy sản ước đạt 92,3 triệu USD, tăng 33,0%; nhân điều ước đạt 13 triệu USD, giảm 60% so với năm 2021.

* Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, tính đến đầu tháng 12, toàn tỉnh đã vận động được 19,68 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, cấp tỉnh 12,1 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố trên 4,5 tỷ đồng; cấp xã, phường gần 3,1 tỷ đồng..Số quỹ kết dư năm 2021 chuyển sang trên 8,9 tỷ đồng, nâng lũy kế quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh gần 28,6 tỷ đồng. Trong năm Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã sử dụng tổng số tiền trên 22,1 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng 214 nhà Đại đoàn kết số tiền 10,77 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà hư hỏng số tiền 118 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh, mua BHYT cho hộ cận nghèo số tiền gần 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ HS nghèo hiếu học, hỗ trợ sản xuất 325,8 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất, quà Tết trên 2,78 tỷ đồng và hoàn trả tạm ứng quỹ cứu trợ tỉnh 5 tỷ đồng. Còn tồn quỹ gần 6,45 tỷ đồng.