Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Từ đầu năm đến nay, nhờ thời tiết và ngư trường thuận lợi, năng lực tàu thuyền của ngư dân tiếp tục nâng cao theo hướng hiện đại, với 2.267 chiếc từ 6m trở lên, tăng 32 chiếc so cuối năm 2021, bảo đảm an toàn đánh bắt vùng biển xa nên sản lượng khai thác vượt kế hoạch đề ra. Qua thống kê, đến nay tổng sản lượng hải sản khai thác đạt 126.879 tấn, tăng 2,54% so với cùng kỳ, vượt 2,7% KH. Ngành Thủy sản đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền và ký cam kết với ngư dân chấp hành tốt việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tổ chức tập huấn 19 lớp/1.204 lượt ngư dân, tổ chức cho 1.000 trường hợp ký cam kết về việc chấp hành các quy đinh trong hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển. Riêng lĩnh vực sản xuất tôm giống, tiếp tục duy trì thị trường tiêu thụ và có bước tăng trưởng, đạt 39,7 tỷ con, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Công tác chỉ đạo chuyển đổi đối tượng nuôi từ tôm thương phẩm sang đối tượng khác có giá trị cao đạt kết quả. Trong đó ốc hương thương phẩm đạt 2.100 tấn, tăng 37,7%; tôm hùm 140 tấn; cá nước ngọt 318 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ.

Tàu thuyền công suất lớn hoạt động tại Cảng Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

* Trong năm 2022, tổng thu ngân sách của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm ước 741,36tỷ đồng, đạt 125,5% kế hoạch; trong đó thu cân đối theo phân cấp 385,63 tỷ đồng, đạt 148,3%; một số khoản thu đạt cao so với dự toán, như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 4,863 tỷ đồng bằng 152% kế hoạch; các khoản phí, lệ phí đạt 11,674 tỷ đồng, bằng 117% KH; thu thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 95,83 tỷ đồng, bằng 120%; lệ phí trước bạ đạt 79 tỷ đồng, bằng 139% KH; thuế thu nhập cá nhân đạt 54,448 tỷ đồng, bằng 233% KH; thu tiền cho thuê đất đạt 46,488 tỷ đồng, bằng 253,8% KH. Riêng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 106,9 triệu USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thủy sản ước đạt 92,3 triệu USD, tăng 33,0% so với cùng kỳ; nhân điều ước đạt 13 triệu USD, giảm 60% so với năm 2021; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 74 triệu USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhập khẩu thủy sản phục vụ sản xuất.

* Trong năm 2022, huyện Thuận Nam tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Ngành chức năng đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét phòng, chống phá rừng 228 đợt, với 2.239 lượt người tham gia tập trung tại các khu vực và tuyến đường trọng điểm. Qua đó, phát hiện bắt giữ 43 vụ vi phạm, đã xử lý 22 vụ tịch thu lâm sản, tang vật, phương tiện gồm: 184 cây cảnh các loại; 192 kg than hầm; 4 chiếc môtô vận chuyển lâm sản trái phép, thu nộp ngân sách 135,8 triệu đồng. Tiếp tục, tổ chức bảo vệ chăm sóc rừng trồng từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 khoảng 1.700 ha; trồng rừng bổ sung năm thứ 2 khoảng 300 ha, năm thứ 5 khoảng 400 ha; trồng rừng mới với diện tích 60 ha. Toàn huyện duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 43,13%.