UBND tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày 22/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh dự và trao quyết định. Tham dự còn có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố các quyết định: Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hưng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Thanh Yên, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, năng lực, kinh nghiệm và chương trình hành động trong kỳ thi tuyển vừa qua của các đồng chí mới được bổ nhiệm. Đồng chí mong muốn các đồng chí, trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu trong các hoạt động, chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.