Khai giảng Lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên Yoga năm 2022

Ngày 12/11, Liên Đoàn Yoga tỉnh tổ chức khai giảng Lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên Yoga, khóa VIII năm 2022 cho 17 học viên tham gia.

Các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản, nền tảng về Yoga; kỹ năng đứng lớp; soạn bài, thực hành giảng dạy; kỹ năng sử dụng thuật ngữ và phương pháp giảng dạy Yoga cho mọi người tham gia tập luyện tại các Câu lạc bộ, đơn vị, phòng tập Yoga trong và ngoài tỉnh.… Lớp học nhằm phát triển phong trào tập luyện, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lễ khai giảng lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên Yoga năm 2022.