Đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

Ngày 2/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trụ sở đặt tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Toàn cảnh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận.Ảnh: Văn Nỷ

Trung tâm có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật...