Cựu chiến binh thi đua làm theo lời Bác

Phát huy kết quả đạt được, thời gian đến Hội Cựu chiến binh tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh hiện có 6.758 cán bộ, hội viên (HV) tham gia sinh hoạt ở 387 chi hội thôn, khu phố. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), Hội CCB tỉnh luôn phát huy tốt vai trò đoàn kết các thế hệ CCB, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của HV, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tham gia giáo dục bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, HV; xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai đến các tổ chức cơ sở hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB Ninh Thuận theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 05 được xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch công tác hội từng năm và toàn khóa. Thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước khác với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo gương Bác được triển khai ở các cấp hội CCB đã góp phần củng cố niềm tin, lòng trung thành của cán bộ, HVvới Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ năm xưa, CCB các cấp đã tham gia cùng với các đoàn công tác của cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội ở tỉnh và địa phương bám sát cơ sở; tuyên truyền, vận động ổn định tư tưởng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong các cấp hội đã gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như “Dân vận khéo, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Trên tất cả các hoạt động, CCB đã thể hiện rõ vai trò gương mẫu, hiến kế, đóng góp công sức xây dựng và làm giàu quê hương đất nước.

Từ “học tập” chuyển sang “làm theo”, trong giai đoạn 2017-2022, các cấp Hội, cán bộ, HV CCB trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của đất nước, địa phương. Với trách nhiệm “tiếp lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ, hằng năm các cấp Hội đều chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổ chức 92 buổi kể chuyện truyền thống, giáo dục cho thế hệ trẻ, với hơn 8.500 lượt người tham dự và 17 đợt hành trình về nguồn có 840 lượt HV, đoàn viên thanh niên tham gia. Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động HVvà Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc lan truyền trên không gian mạng góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau những năm qua, các cấp Hội đã vận động HV, doanh nhân CCB trong và ngoài tỉnh, kết hợp với các nguồn khác xóa 203 căn nhà tạm cho hội viên, trong đó vận động các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 2,628 tỷ đồng để xây mới 53 căn nhà “Tình đồng đội”. Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho HV có hoàn cảnh khó khăn công việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, nuôi bò giống luân phiên…đã giúp cho nhiều HV xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong 5 năm qua, thực hiện giảm hộ HV nghèo đạt 121,2%; có 43/65 xã, phường, thị trấn không còn hộ HV CCB nghèo (tăng 18 xã, phường); tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng; đời sống tinh thần và vật chất của HV được nâng lên đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của địa phương.

Từ việc học tập và làm theo gương Bác, 5 năm qua toàn Hội có 181 tập thể và 306 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng cờ, bằng khen, giấy khen. Hằng năm có 100% cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 97,5% “Hội viên gương mẫu” và trên 95% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết thêm: Phát huy kết quả đạt được, thời gian đến Hội CCB tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trọng tâm là tiếp tục tập trung nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa bằng chủ trương, biện pháp thiết thực, sát với tình thực tế, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Tích cực vận động cán bộ, HV tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy tính tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào giúp đỡ nhau giảm nghèo, chung sức xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh.