Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Xác định tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp và rèn luyện tác phong người làm báo (NLB) xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Qua đó, đội ngũ những NLB tỉnh nhà luôn trân trọng, tự giác học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội Nhà báo tỉnh có 88 hội viên, sinh hoạt tại 3 chi hội (Chi hội Báo Ninh Thuận, Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận và Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh). Hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tổ chức cho hội viên, phóng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Việc nghiên cứu, quán triệt trong đội ngũ thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm mỗi chi hội và từng cơ quan báo chí. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đội ngũ NLB Ninh Thuận đã gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân; làm tốt trách nhiệm xã hội; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khiêm tốn, cầu thị; thực hiện đúng quy định đạo đức nghề nghiệp, tránh được những biểu hiện tiêu cực trong cơ chế thị trường, giữ vững lòng tin của Nhân dân, của xã hội đối với lực lượng báo chí nói chung và những NLB nói riêng. Học và làm theo Bác, dù làm việc ở cơ quan báo chí nào, độ ngũ NLB Ninh Thuận cũng tiếp tục phấn đấu để có những tác phẩm có giá trị, hấp dẫn, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của công chúng, cấu nối giữa “Ý Đảng - Lòng dân”.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp. Ảnh: Phan Bình

Song song đó, công tác tuyên truyền, đưa Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống được các cơ quan báo chí tăng cường bằng nhiều hình thức gắn liền với nhiệm vụ chính trị và chủ đề trọng tâm hằng năm; chú trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Các cơ quan Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đã mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi năm, thông qua chuyên trang, chuyên mục, các cơ quan báo chí đã đăng tải hàng ngàn tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Ninh Thuận; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những mô hình tập thể, cá nhân học và làm theo Bác. Đặc biệt là các đợt tuyên truyền kỷ niệm Ngày Sinh nhật Bác (19-5), dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2)... Bám sát các chuyên đề hằng năm, lần lượt thấm sâu trong tư tưởng, tình cảm đội ngũ cầm bút. Cùng với đó là những lời nhắc nhở đối với các nhà báo của Người lúc sinh thời, đó là: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”... luôn ở trong hành trang của NLB Ninh Thuận trước thực tế sôi động để đóng góp công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn mà tỉnh Ninh Thuận đạt được trong thời gian qua.

Cán bộ, kỹ thuật viên Phòng Tòa soạn - Báo điện tử (Báo Ninh Thuận) ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin
trong trình bày ấn phẩm báo in. Ảnh: V.Nỷ

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh còn chú trọng thực hiện chương trình công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là việc thực hiện 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của NLB Việt Nam; quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Hội đã triển khai đến cán bộ, hội viên tham gia các cuộc thi do trung ương tổ chức và đạt các giải cao về Giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận. Hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi gắn kết các hội viên, nhà báo, coi đây là nội dung quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng đội ngũ hội viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và bản thân mỗi hội viên. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hội quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các chi hội phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng tiêu chuẩn đạo đức NLB ở từng cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí không để xảy ra sai sót, làm ảnh hưởng tới dư luận xã hội. Ghi nhận thành tích, năm 2021, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh - đơn vị dẫn đầu khối thi đua các hội có tính chất đặc thù. Đó là kết quả của sự nghiêm túc trong quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong đội ngũ, để những NLB luôn trân trọng, chủ động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát huy các kết quả đạt được, thời gian đến, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho hội viên về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”... thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động theo chuẩn mực đạo đức của cán bộ, hội viên Hội Nhà báo xây dựng phù hợp với đặc điểm, tình hình công tác của từng tập thể và cá nhân. Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động học tập của từng chi hội và từng hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo gương Bác; tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tiên phong trong tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.