Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đoàn- Hội cơ sở

Ngày 5/10, Huyện đoàn Ninh Phước phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác Đoàn- Hội cơ sở năm 2022. Tham dự lớp học có 70 cán bộ Đoàn- Hội của 19 tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Lớp học nhằm nâng cao lý luận chính trị, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Quán triệt, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ninh Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Tuyên truyền định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; kỹ năng viết tin bài, chụp ảnh bằng điện thoại thông minh để tuyên truyền hoạt động trên các trang Fanpage, Zalo, Facebook; tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội và kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng; hướng dần kỹ năng quản trò và kỹ năng thực hành lều trại; thông tin tình hình thế giới, hội nhập Quốc tế và biển, đảo Việt Nam…

Ninh Phước Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác Đoàn- Hội cơ sở năm 2022.