UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Ngày 1/10, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 7/10 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”. Hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số; tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Tại buổi khai mạc, lãnh đạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm triển khai những nội dung trong tuần lễ học tập suốt đời. Trong đó tập trung đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời. Trung tâm Học tập cộng đồng các phường, xã tổ chức tốt lực lượng, xây dựng chương trình học tập cụ thể, phù hợp với địa phương. Đối với các em học sinh hăng hái thi đua học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đối với các đơn vị trường học tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”…