Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ngày 4/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 (lớp thứ hai).

Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hơn 150 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ khai giảng.Ảnh : K.Thùy

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo nâng cao trình độ, nhận thức chính trị để vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế..., mà qua đó còn góp phần khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, năng lực tổ chức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng; tích cực trao đổi thảo luận, tương tác đa chiều, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao; tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn vận dụng vào công việc, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, đơn vị.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 4 đến 6/10). Ngoài ra, lớp học còn dành một ngày để học viên tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, mở rộng kiến thức và viết bài thu hoạch.