Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương, 119 điều quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KBCB); cơ sở KBCB; chuyên môn kỹ thuật trong KBCB; KBCB bằng y học cổ truyền; KBCB nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng trong KBCB; sai sót chuyên môn kỹ thuật trong KBCB; điều kiện bảo đảm công tác KBCB và huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác KBCB trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.Ảnh : P.Bình

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý các nội dung cụ thể của dự thảo luật như: Nhà nước đảm bảo tài chính cho hoạt động KBCB công lập; thống nhất định mức chi ngân sách cho công tác khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; giá dịch vụ KBCB của cơ sở khám, chữa bệnh công lập cần quy định thống nhất trên toàn quốc; thống nhất giá khám, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế bằng giá của người không tham gia bảo hiểm y tế; kiểm soát giá dịch vụ KBCB của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; cho phép người hành nghề bán một số thuốc điều trị theo danh mục thuốc cấp cứu, thuốc điều trị ban đầu.

Tại Khoản 1 Điều 20, thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, Sở Y tế không cấp phép cho bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng nhưng lại được phân công cấp phép cho hộ sinh, kỹ thuật viên y và các đối tượng khác. Việc này chưa phù hợp, vì nếu thẩm quyền cấp phân theo trình độ chuyên môn thì hộ sinh, kỹ thuật viên y có thể có trình độ đại học và sau đại học, trong khi y sĩ chỉ trình độ trung cấp; tại Khoản 2 Điều 48 điều chỉnh nội dung của giấy phép hoạt động, đề xuất bổ sung trường hợp cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh; tại Khoản 2 Điều 51, nội dung của giấy phép hoạt động, đề xuất bổ sung tên người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh; Điều 106, xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đề nghị chon phương án 2.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là đại diện lãnh đạo các cơ sở y tế. Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh sẽ tiếp thu, ghi nhận và trình đến Quốc hội để Luật KBCB đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo điều kiện tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác KBCB trong thời gian qua.