Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 4/10, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hoạt động thời gian tới.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban HĐND tỉnh.

Thời gian qua, hoạt động phối hợp giữa Thường trực HÐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trên các mặt công tác của HĐND đảm bảo kịp thời, toàn diện, thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế đã ký kết. Thông qua mối quan hệ phối hợp trong các hoạt động đã thể hiện sự gắn bó trách nhiệm, bình đẳng, tôn trọng nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa hai cơ quan. Đã phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn công tác bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, tỷ lệ số dư, thời gian, tiến độ theo quy định... góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công 8 kỳ họp HĐND, gồm 4 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) trước và sau các kỳ họp. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực tham gia xây dựng chính quyền, các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh; đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật HĐND tỉnh...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện trên các lĩnh vực công tác, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các phòng, ban chuyên môn hai cơ quan nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quy chế phối hợp trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật. Đặc biệt, đối với các kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tích cực tham gia, nghiên cứu sâu kỹ các vấn đề, chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị, góp phần xây dựng các nghị quyết trình tại kỳ họp bảo đảm chất lượng, sát với tình hình thực tế, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân. Để nâng cao chất lượng các buổi TXCT, đồng chí kiến nghị hai cơ quan phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chủ trì TXCT cho cán bộ Mặt trận các cấp; sau các buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh phân loại các kiến nghị để phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành chức năng trả lời, giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh tích cực đóng góp ý kiến các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, hai cơ quan cần phối hợp xây dựng chương trình giám sát chương trình hành động của các đại biểu dân cử; thường xuyên tổ chức các buổi TXCT chuyên đề. Tổ chức Mặt trận tích cực tham gia phản biện các chính sách, văn bản pháp luật của HĐND liên quan đến quyền, lợi ích thiết thân của Nhân dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả phối hợp; đồng thời yêu cầu hai cơ quan rà soát lại các nội dung, bổ sung, hoàn thiện; giải quyết các khó khăn, tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa quy chế phối hợp đôi bên. Ngoài phối hợp chuẩn bị tốt cho các kỳ họp HĐND tỉnh, hai cơ quan cần quan tâm phối hợp đổi mới, nâng cao chất lượng TXCT. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong các buổi tiếp xúc. Tổ chức Mặt trận cần có sự chuẩn bị tốt nội dung thông tin, định hướng cho cử tri phát biểu, đóng góp ý kiến, kiến nghị tập trung phản ánh những chính sách, vấn đề ảnh hưởng, liên quan và đóng góp quan trọng cho lợi ích cộng đồng, xã hội; tham gia đóng góp ý kiến trong việc lựa chọn, xác định các vấn đề phục vụ các buổi TXCT chuyên đề sắp tới, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Ngoài ra, Mặt trận cũng cần tích cực tham gia giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành chức năng bảo đảm tiến độ, chất lượng; xác định các vấn đề chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh sát với tình hình thực tế đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân; đề xuất các vấn đề, tham gia ý kiến bổ sung cơ chế phản biện đối với các chính sách, nghị quyết, văn bản do HĐND tỉnh ban hành. Hai cơ quan phối hợp xây dựng và ban hành quy định đánh giá, yêu cầu đại biểu dân cử báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động hằng năm; tích cực tuyên truyền, vận động việc thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, nghị quyết, dự án tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Nhân dân, để hai cơ quan phát huy hơn nữa vai trò trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.