Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa II, năm 2022

Ngày 23/9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa II, năm 2022 cho 57 học viên.

Sau gần 3 tháng tham gia học tập, các học viên được nghiên cứu 17 chuyên đề như: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; thủ tục hành chính nhà nước; quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; cải cách hành chính nhà nước. Các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp; quản lý hồ sơ; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin..vv. Kết quả 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tặng Giấy khen cho 5 học viên có thành tích xuất sắc toàn khóa học.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tặng Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc toàn khóa học.