Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, ngày 22/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4150/KH-UBND tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 (Tuần lễ).

Theo đó, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 1 đến 7/10/2022, với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”; trong đó, lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 1/10/2022. Trong thời gian Tuần lễ diễn ra sẽ có các nội dung hoạt động như: Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber...) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

Các em học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Hoạt động của Tuần lễ được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học,... góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học.

Để Tuần lễ triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tế, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Tuần lễ; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tuần lễ của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt năm học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân.

Các cơ quan, đơn vị đăng ký lịch hoạt động Tuần lễ về Sở GD&ĐT trước ngày 1/10/2022. Kết thúc Tuần lễ, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả bằng văn bản (kèm theo số liệu và hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động trong Tuần lễ) về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email: phonggdtx.soninhthuan@moet.edu.vn trước ngày 15/10/2022 để Sở GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh theo quy định.