Thuận Nam triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Ngày 23/9, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học 2021-2022, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giáo dục, song ngành Giáo dục huyện Thuận Nam đã kịp thời khắc phục khó khăn, linh hoạt áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn với đại dịch theo từng cấp độ, ổn định nền nếp dạy và học. Kết thúc năm học, có 100% trẻ bậc mầm non hoàn thành chương trình; 1.208 học sinh (HS) tiểu học hoàn thành chương trình, đạt 99,9%; 787 HS lớp 9 được công nhận tốt nghiệp, đạt 100%. Trong năm, toàn huyện có 2 HS đạt giải Ba trong Kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 13 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 3 trường so với năm học trước.

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2021- 2022.

Trong năm học 2022-2023, với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” ngành Giáo dục huyện Thuận Nam đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Hoàn hiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tăng cường công tác chính trị đối với giáo viên và HS; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp và đẩy mạnh thực hiện tự chủ; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo... Dịp này, UBND huyện Thuận Nam trao danh hiệu Lao động tiên tiến cho 19 tập thể và 675 cá nhân; tặng giấy khen cho 5 tập thể và 200 cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022.