Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã: Chuyển đổi số - động lực phát triển

Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác (KTHT), hợp tác xã (HTX) năm 2022, với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới, gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022”. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTHT, HTX của tỉnh.

Hiện cả nước có 28.237 HTX, trong đó có 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi số, nhiều HTX đã ứng dụng công nghệ cao để sản xuất, kiểm soát chất lượng đầu ra, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Việc chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh bước đầu đã làm thay đổi tổ chức và quản trị hoạt động của HTX so với phương thức quản lý truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại tỉnh ta hiện có 8 HTX ứng dụng công nghệ cao, chiếm 10,7% số HTX nông nghiệp đang hoạt động, các HTX chỉ tập trung vào ứng dụng công nghệ tưới tiêu, hệ thống nhà lưới, dán tem truy xuất nguồn gốc. Hầu hết các HTX nông nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ hoạt động với phương thức thủ công, truyền thống, mức độ tiếp cận công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm trong quản lý, điều hành còn hạn chế.

Tại diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX đã cùng trao đổi những vấn đề mới trong phát triển KTHT, HTX, nhất là về chuyển đổi số cũng như nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức và đề ra các giải pháp để chuyển đổi số mạnh và nhanh trong phát triển KTHT, HTX. Các bộ, ngành, cơ quan chức năng, địa phương cũng trao đổi, chia sẻ và giải đáp những vướng mắc để thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực KTHT, HTX.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản lý điều hành. Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới, các bộ ngành, địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số, khẩn trương, quyết kiệt triển khai các nhiệm vụ chiến lược Quốc gia phát triển chuyển đổi số; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành HTX liên thông với các chuyên ngành khác để chia sẻ, kết nối thông tin thị trường, xu thế phát triển; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số, kết nối cung cầu, bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX. Các địa phương phải vận dụng các nguồn lực để đầu tư cho KTHT, HTX; thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chương trình OCOP... Thủ tướng đề nghị sau diễn đàn, các bộ, ngành trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ có liên quan đến chuyển đổi số, qua đó tạo đột phá trong hoạt động của KTHT, HTX trên cả nước.