Ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Ngày 22/9, UBND thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) tổ chức ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) khu phố 3”

Tổ liên gia an toàn PCCC khu phố 3, thị trấn Tân Sơn được thành lập với 12 hộ gia đình. Những hộ tham gia mô hình được trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...) được bố trí nơi dễ thấy, dễ lấy trong mỗi gia đình. Ngoài ra, các hộ tham gia đều có hệ thống chuông báo cháy được lắp đặt tại tầng 1 và 1 nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp. Các nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong Tổ liên gia được gắn liên kết với nhau để đảm bảo khi một hộ phát hiện cháy và ấn nút thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu để huy động mọi người chữa cháy. Tổ liên gia an toàn PCCC hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác PCCC.  

Lễ ra mắt mô hình điểm Tổ liên gia an toàn PCCC khu phố 3, thị trấn Tân Sơn.