Đảng bộ thị trấn Phước Dân: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) hiện có 29 chi bộ trực thuộc với 511 đảng viên. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị trấn đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Phước Dân nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra 13 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Để các mục tiêu nghị quyết đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa, BCH Đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo UBND thị trấn ban hành chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức quán triệt, triển khai đến các chi bộ, cơ quan, đoàn thể để tuyên truyền nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phân công từng đồng chí trong BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hoạt động du lịch trên địa bàn thị trấn Phước Dân trên đà phục hồi, phát triển, thu hút nhiều du khách đến địa phương.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra, Đảng ủy thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tập trung đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, duy trì nền nếp sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Vì vậy, hệ thống chính trị thị trấn ngày càng được củng cố, vững mạnh. Năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu, được Huyện ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển Đảng vượt chỉ tiêu giao. Đây là tiền đề, động lực để Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Để phát triển đô thị xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, thị trấn Phước Dân tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Đến nay, thị trấn đang phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn gồm: Hệ thống bờ kè Sông Lu, bê tông tuyến đường nội đồng khu vực Bình Quý, bê tông đường làng nghề Mỹ Nghiệp - Bàu Trúc phục vụ du lịch; duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước trên địa bàn; cải tạo nâng cấp một số hạng mục công trình cổng, tường rào trụ sở UBND thị trấn, cải tạo hệ thống truyền thanh không dây; bổ sung tên đường, công viên cây xanh... Hiện nay, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm hành chính huyện và quy hoạch các khu đô thị mới, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Phú Quý; xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt 42/59 tiêu chuẩn.

Nhiều du khách mua sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở thị trấn Phước Diêm (Ninh Phước).Ảnh: Văn Nỷ

Trong phát triển kinh tế, với mục tiêu đưa thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cấp ủy, chính quyền thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, hộ kinh doanh tiếp cận các thủ tục hành chính, nguồn vốn vay, đảm bảo an ninh trật tự để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cùng với đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, Đảng ủy, UBND, các đoàn thể tích cực vận động đảng viên, Nhân dân áp dụng nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa những giống cây, con giống có năng suất cao vào sản xuất. Thị trấn hiện đang thực hiện 730 ha mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, cho năng suất thu hoạch đạt 8 tấn/ha, sản lượng lương thực có hạt đạt xấp xỉ 12.000 tấn/năm. Tiếp tục duy trì phát triển tổng đàn gia súc (dê, cừu, bò và heo) với gần 12.000 con, đàn gia cầm 62.800 con.

Đồng chí Lê Thị Chính, Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: Nhờ tập trung chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn Phước Dân đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2021, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của thị trấn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Từ quý II/2022 đến nay, hầu hết các loại hình dịch vụ trở lại trạng thái bình thường. Hoạt động du lịch được phục hồi, có chuyển biến tích cực, các hoạt động du lịch cộng đồng dựa vào di sản làng nghề gốm Bàu Trúc, du lịch sinh thái làng sen tại Mỹ Nghiệp và Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm Bàu Trúc có bước phát triển mới, thu hút trên 120.000 lượt khách đến tham quan, vượt 1,5 lần so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Phước Dân tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, phát triển mạnh kinh doanh dịch vụ thương mại; phát triển kinh tế nông nghiệp nhất là duy trì và nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, chất lượng cao; khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xây dựng và chỉnh trang thị trấn văn minh, hiện đại; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng thị trấn giàu đẹp, văn minh.