Hội thảo chuyên đề về Mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 16-8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả, gắn với chuỗi giá trị và tham gia cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh”. Tham dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và hơn 100 HTX, doanh nghiệp sản xuất và thương mại nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Liên minh HTX, toàn tỉnh hiện có 101 HTX đang hoạt động, trong đó, có 38 HTX được tổ chức lại mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 và 63 HTX được thành lập mới; gần 30 HTX có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả, xây dựng được các thương hiệu sản phẩm hàng hóa và có 19 sản phẩm của 10 HTX được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó 5 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 14 sản phẩm xếp hạng 3 sao cấp tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều tham luận về liên kết giữa các HTX để gia tăng năng lực cạnh tranh thích ứng với hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu; những định hướng, giải pháp xây dựng và phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới; các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX nông nghiệp... cùng những kiến nghị, chia sẻ mô hình hoạt động của các HTX, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như HTX Điều hữu cơ TRUECOOP, HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, Công ty TNHH SX&TM Nông sản Thái Thuận...

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị, phối hợp của các đơn vị, đặc biệt là chất lượng tham luận tại hội thảo. Qua những tham luận từ HTX đã giúp UBND tỉnh có thêm thông tin, cơ sở để chỉ đạo giải pháp nâng cao hoạt động HTX. Để tiếp tục phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Liên minh HTX đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và thành viên HTX để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, phát triển HTX; xây dựng một số HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trên địa bàn, từng bước hình thành cụm sản xuất HTX nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; tăng cường phát huy vị trí, vai trò, xây dựng và phát triển mô hình HTX, tăng quy mô đầu tư gắn với phát triển HTX; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, cho các HTX tham gia để quảng bá sản phẩm nhằm mở rộng thị trường kinh doanh của các HTX.