Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT

Ngày 11-8, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.

Năm 2022, toàn quốc cũng như tỉnh ta điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử có sự cải thiện đáng kể, tuy nhiên chất lượng dạy học của môn Lịch sử vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Điểm thi môn Lịch sử thường thấp nhất trong 3 môn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Theo số liệu thống kê, năm 2020, tỷ lệ học sinh (HS) đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (trong đó có môn Lịch sử) 70,78%; điểm trung bình trở lên đạt 43,42%; vị thứ 8/9 môn thi tốt nghiệp. Năm 2021 có 63,11% HS đăng ký; điểm trung bình trở lên 35,79%, vị thứ 9/9 môn thi tốt nghiệp. Năm 2022, có 71,61% HS đăng ký, điểm trung bình trở lên 69,24%; vị thứ 7/9 môn thi tốt nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử. Một số nguyên nhân dẫn đến kết quả thấp môn Lịch sử như: Công tác quản lý của Sở, vai trò của lãnh đạo nhà trường; năng lực giảng dạy của giáo viên chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới; ý thức HS còn kém, công tác ôn tập chưa hiệu quả...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của bộ môn Lịch sử. Để nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đổi mới căn bản công tác quản lý dạy và học môn Lịch sử. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học gắn liền với thực tiễn. Cụ thể đội ngũ giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích lồng ghép lịch sử địa phương qua các bài lịch sử dân tộc và giáo dục tư tưởng, đạo đức, bồi dưỡng nhân cách cho HS. Cần ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng, khai thác các tranh ảnh, đồ dùng trực quan gắn nội dung bài học với các buổi tham quan khu di tích lịch sử... giúp cho giờ học Lịch sử hấp dẫn, sinh động, dễ tiếp thu. Cần thay đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học, giúp HS nâng cao ý thức, hứng thú với môn Lịch sử. Các ban, ngành liên quan cần nâng cao công tác tuyên truyền nâng cao vai trò môn Lịch sử ở trường THPT bằng nhiều hình thức...