Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 11-8, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với Đoàn khái quát kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, hoạt động của các hội hữu nghị nhân dân ở tỉnh và việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, về hoạt động của các hội hữu nghị nhân dân, hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ mới có Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Thuận và Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận, ngày 5-8-2022, Ban liên lạc đã tổ chức họp để thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 196/KH-BLLNVNONN, qua đó hỗ trợ các địa phương thành lập Ban vận động người Việt Nam ở nước ngoài cấp huyện và câu lạc bộ người Việt Nam ở nước ngoài cấp xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về hợp tác với các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh, hiện nay tỉnh đang tiếp nhận và triển khai 7 dự án viện trợ PCPNN với tổng vốn viện trợ 1,36 triệu USD do các tổ chức PCPNN của các nước Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản tài trợ. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 3 dự án/147.650 USD, chiếm 42,86% tổng số dự án và 10,88% tổng vốn; lĩnh vực phát triển nông thôn tổng hợp 2 dự án/622.644 USD, chiếm 28,57% tổng số dự án và 45,89% tổng vốn và lĩnh vực bảo trợ xã hội 2 dự án/586.594 USD, chiếm 28,57% tổng số dự án và 43,23% tổng vốn. Giá trị giải ngân các dự án PCPNN trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 219.144 USD, đạt 80% so với kế hoạch năm 2022 là 273.762 USD. Trong quá trình hoạt động tại địa phương, các nhà tài trợ đều chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoạt động của các dự án tài trợ đều nằm trong phạm vi thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa nhà tài trợ và cơ quan tiếp nhận và được thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng, chưa có biểu hiện vi phạm luật pháp. Bên cạnh đó, nhà tài trợ luôn được UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đơn vị tiếp nhận dự án quan tâm hỗ trợ kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động tài trợ được triển khai tốt nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân. Đồng chí mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN sớm được cấp giấy phép hoạt động tại địa phương và quan tâm ưu tiên điều phối, giới thiệu các dự án viện trợ PCPNN có quy mô lớn, thời gian đầu tư dài phục vụ cho công tác xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, môi trường... Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hỗ trợ mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của tỉnh; thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác viện trợ PCPNN cho các cán bộ đầu mối nhằm nâng cao năng lực vận động dự án.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao những kết quả tích cực của tỉnh trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh tiếp tục gắn những hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chủ động linh hoạt trong vận động, thu hút viện trợ PCPNN, tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương. Các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp để báo cáo, tham mưu Chính phủ, Ban Bí thư.