Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng năm 2022

Ngày 16-8, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ đầu năm đến nay, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ 7 tháng năm 2022, Sở Xây dựng đã bám sát các phần việc tổ chức thực hiện đạt được những kết quả nhất định, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá cơ bản hoàn thành. Cụ thể, về công tác tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng; triển khai lập quy hoạch phân khu; công tác thực hiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra; công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình được triển khai thực hiện tốt và phát huy hiệu quả. Trong những năm gần đây, công tác CCHC của sở đã có những chuyển biến tích cực so với các năm trước, đặc biệt là chỉ số CCHC luôn đứng ở tốp đầu của tỉnh. Ngoài ra, để thực hiện tốt chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, sở cũng đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành để triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2022.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ngành Xây dựng trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh CCHC có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh, chỉ đạo các phòng, đơn vị cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, nghiên cứu hướng dẫn công khai, minh bạch trên Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công của tỉnh và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đảm bảo cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận.