Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Ngày 16-8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn ngành đã tiến hành 122 cuộc thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực, gồm: 28 cuộc thanh tra hành chính, 84 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 10 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đến nay đã kết thúc ban hành kết luận 76 cuộc, qua đó đã kiến nghị xử lý, thu hồi 1.064 triệu đồng; xử lý hành chính 2 tập thể, 8 cá nhân vi phạm. Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.709 lượt khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Qua công tác tiếp công dân, các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, đã giải quyết 78 đơn khiếu nại, 8 tố cáo/126 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; tham mưu UBND tỉnh giải quyết 25/46 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đạt 54%. Công tác phòng, chống tham nhũng, quản lý nhà nước được quan tâm thực hiện tốt.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực. Thanh tra tỉnh tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...; đồng thời tích cực phối hợp với các ngành, các cấp nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” do UBND tỉnh giao làm đầu mối triển khai thực hiện. Kết quả, năm 2021, chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” đạt 8,39 điểm, tăng 1,52 điểm so với năm 2020, tăng 20 bậc và xếp thứ hạng cao nhất cả nước. Qua đánh giá, chỉ số CCHC năm 2021 của Thanh tra tỉnh đạt 105,6 điểm, xếp loại tốt.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao và những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác CCHC, thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu Thanh tra tỉnh nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát lại tất cả các công việc trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; chủ động trong công tác tham mưu. Theo dõi những kết luận qua thanh tra, kiểm tra của trung ương và của tỉnh một cách nghiêm túc, sâu sát. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp. Đẩy mạnh công tác CCHC, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; tập trung các giải pháp nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thanh tra; bổ sung, củng cố bộ máy. Tăng cường cơ chế phối hợp với trung ương và các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh nhằm phục vụ tốt cho các cuộc thanh tra. Các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Thanh tra tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.