Trụ điện viễn thông treo trên ruộng lúa

Ngày 14-8, chúng tôi có dịp đi trên Tỉnh lộ 709, đoạn qua thôn Tân Bổn thuộc xã Phước Ninh (Thuận Nam) nhìn thấy trụ điện viễn thông ngã treo trên ruộng lúa chín sắp thu hoạch. Anh Hứa Văn Kính, chủ thửa ruộng này cho biết vào đầu tháng 6 vừa qua do mưa lớn làm ngã trụ điện viễn thông. Do mắc dây dẫn nên đầu trụ treo đung đưa cách mặt đất khoảng 3 m, nguy cơ sập đổ xuống ruộng lúa, gây nguy hiểm cho chủ nhân canh tác ruộng lúa… Đề nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương cần có biện pháp khắc phục tình trạng trên để bảo đảm an toàn cho nông dân chuẩn bị vào vụ thu hoạch lúa hè-thu.

Trụ điện ngã treo trên ruộng lúa của gia đình anh Hứa Văn Bảo ở xã Phước Ninh.