Bảng tuyên truyền bị ngã gãy

Tại trung tâm xã Phước Trung (Bác Ái), đoạn ngã 3 từ xã Phước Trung đi Phước Chính (Bác Ái), có một bảng truyên truyền phòng chống COVID-19 bị ngã gãy, gây phản cảm. Mong chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng trên.

Bảng tuyên truyền bị ngã gãy.