Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2022

Ngày 2-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2022 cho 90 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được trao đổi những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; những điểm mới của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; trang bị kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, trẻ em và tệ nạn xã hội; hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc… Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Đồng thời đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2022.