Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận: Trao bằng tốt nghiệp cho 57 sinh viên

Ngày 2-8, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 57 sinh viên thuộc các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật xây dựng và Trung cấp may thời trang.

Theo đó, ngành Kế toán doanh nghiệp có 32 sinh viên; Nuôi trồng thủy sản có 9 sinh viên; Kỹ thuật xây dựng có 6 sinh viên; May thời trang có 10 sinh viên. Kết quả xếp loại tốt nghiệp có 2 sinh viên xếp loại học tập xuất sắc; 6 sinh viên xếp loại học tập giỏi; 48 sinh viên xếp loại khá, trung bình khá; 1 sinh viên xếp loại trung bình. Thời gian đào tạo tập trung 2- 3 năm tại Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, các sinh viên được trang bị khối lượng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu việc làm của thị trường lao động.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 19.

Ngay sau khi tốt nghiệp, sinh viên được các doanh nghiệp xây dựng, nuôi trồng thủy sản, may công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp nhận vào làm việc.