Tập huấn, tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

Ngày 22-7, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 cho gần 100 các cán bộ quản lý, chuyên viên các sở, ban, ngành và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đến từ Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Đà Lạt đã giới thiệu các kiến thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030; các văn bản quy định về áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững; hướng dẫn áp dụng kỹ thuật marketing xanh và phân phối xanh để phát triển bền vững; giới thiệu về kinh tế tuần hoàn và áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp; giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất và tiêu dùng...

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

Qua tập huấn giúp các cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng cao nhận thức, áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.