Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 28-7, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham dự hội nghị có hơn 100 cán bộ, công chức tư pháp; lãnh đạo các phường, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật các phường ven biển Đông Hải, Văn Hải, Mỹ Đông, Mỹ Bình, Mỹ Hải... Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 có 4 chương 29 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 21-1-2022. Tại hội nghị, các đại biểu được xem phim về quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam; nghe báo cáo viên trình bày hai chuyên đề về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. Qua đó giúp các đại biểu có cơ sở để tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Các đại biểu dự Hội nghị Tập huấn Luật Biên phòng năm 2020.