19008605 - Tổng đài tự động giải đáp các ý kiến phục vụ người dân trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp kịp thời về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, Tỉnh Ninh Thuận triển khai tổng đài tự động 19008605 giải đáp các thông tin như: tên thủ tục, trình tự thực hiện thủ tục, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, lệ phí thủ tục, thời gian giải quyết, các mẫu hồ sơ cần thiết,... theo đó, người dân sử dụng từ khoá thủ tục cần tìm kiếm, các quy trình giấy tờ cần thiết đều được giải đáp đầy đủ.

Tổng đài 19008605 là kênh giao tiếp ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) xử lý giọng nói, tự động nhận diện giọng nói, nội dung người dân hỏi và tự động giải đáp mà không cần người vận hành, hoạt động 24/7 và xử lý hơn 6.000 cuộc gọi cùng lúc.