Thông báo: Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp hiện nay: Công ty TNHH Sông Trà

- Địa chỉ trụ sở hiện nay: Số 263 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: 4500188910 (Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 31 tháng 5 năm 2022).

- Người đại diện pháp luật hiện nay: ĐOÀN LĂNG DUNG.

- Thành phần góp vốn doanh nghiệp: Đã thay đổi.

Những thông tin khác không thay đổi.