Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 26-7, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 2017 đến nay, trong công tác thu hút đầu tư, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 199 dự án/tổng vốn hơn 120.000 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực năng lượng tái tạo có 42 dự án tổng vốn hơn 76.000 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ có 30 dự án với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng; du lịch có 22 dự án với tổng vốn gần 13.000 tỷ đồng, nông nghiệp có 24 dự án với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường. Nâng tổng số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn hiện nay là 3.873 DN; 100% DN thực hiện dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật BVMT. 100% các khu, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Hơn 90% DN đã triển khai chữ ký số, phần mềm kế toán điện tử và triển khai hóa đơn điện tử.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn, yêu cầu Sở cần tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát bổ sung vào xây dựng báo cáo sâu sắc, toàn diện hơn. Tăng cường công tác hậu kiểm, nâng cao năng lực quan trắc môi trường cũng như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về BVMT đến với người lao động và DN. Nâng cao chất lượng và hướng đến tính thực chất trong việc tham vấn và lấy ý kiến của người dân đối với những dự án có tác động đến môi trường. Cần xử lý trách nhiệm khi có vấn đề về môi trường phát sinh. Nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn những văn bản cốt lõi liên quan đến môi trường để làm công tác tham mưu tốt hơn. Đặc biệt sở cần lưu ý, với chức năng tham mưu hoạch định chính sách, vấn đề môi trường phải được chứa đựng trong từng chính sách phát triển ổn định của tỉnh kể cả ngắn hạn và dài hạn.