Hội nghị đánh giá các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021

Ngày 26-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) cấp tỉnh năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền.

Năm 2021, cùng với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vươn lên của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, sự quyết tâm, xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo hiệu ứng lan tỏa để nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, qua đó, đã có bước cải thiện tích cực so với năm 2020. Theo đó, kết quả Chỉ số PAR INDEX trong năm 2021, của tỉnh đạt 86.55/100 điểm, xếp vị thứ 35/63 tỉnh, thành phố; tăng 8.55 điểm và tăng 25 bậc so với năm 2020. Chỉ số PAPI đạt 43.83 điểm, cao hơn trung bình cả nước 1.561 điểm, thuộc nhóm các tỉnh cao nhất, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố và tăng 44 bậc so với năm 2020. Chỉ số SIPAS đạt 88,64%, tăng 3,47% so với năm 2020, xếp vị thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện những nội dung của các chỉ số trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành cũng như những đóng góp của các cá nhân, tập thể trong việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh CCHC trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là những chỉ số tăng trưởng khá cao trong 5 năm trở lại đây, đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tạo tiền đề cho các nhiệm vụ chính trị khác. Để tiếp tục tạo bước đột phá mới, căn bản, toàn diện trong việc cải thiện, duy trì bền vững, ổn định Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS trong thời gian đến, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, toàn diện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân để đồng hành cùng thực hiện, tuyên truyền các mô hình, điển hình trong CCHC. Đặt ra mục tiêu từng ngành, địa phương phải phấn đấu hoàn thành với mục tiêu chung là phát triển ổn định và bền vững các chỉ số. Tiến hành rà soát các chỉ số được giao cho từng ngành, địa phương của mình, nhiệm vụ nào hoàn thành thì phát huy, còn tồn tại thì phải làm rõ vì sao, ai làm, làm như thế nào và có giải pháp khắc phục. Chú trọng giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả theo từng tháng, phân công theo dõi thực hiện, gắn với kết quả đánh giá của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng các sở, ngành, địa phương tiếp tục tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với khẩu hiệu “Nỗ lực, quyết tâm, bứt phá, hiệu quả” trong CCHC năm 2022.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021.