Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 21-7-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3192/KH-UBND triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (Tỷ lệ 1/2000) Khu vực huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Kế hoạch nêu rõ:

1. Phạm vi và thời gian thực hiện:

Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn xã Phước Dinh và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035.

2. Nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ:

Trên cơ sở nội dung quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Mũi Dinh đã được phê duyệt, các Sở ban ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch của từng đơn vị phù hợp theo tính chất, mục tiêu và định hướng phát triển theo quy hoạch phân khu đã xác định. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các định hướng phát triển khu du lịch được xác định trong đồ án, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận, nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề án trọng điểm mang tính chất tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

2.1. Bảo tồn và phát triển cảnh quan thiên nhiên:

- Tiếp nối các nguyên tắc của đồ án quy hoạch chung Khu du lịch ven biển phía Nam, việc bảo tồn và tôn tạo cảnh quan được đề xuất trong đồ án quy hoạch phân khu thông qua việc gìn giữ và mở rộng mạng lưới nước kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo, kết hợp với hệ thống cây xanh sinh thái và không gian mở hình thành nên khung hạ tầng xanh cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở định hướng phát triển toàn khu vực.

- Không gian mảng xanh lớn tại các khu vực có đặc trưng về địa hình được đề xuất trong đồ án quy hoạch phân khu với diện tích khá lớn nhằm tránh tác động ảnh hưởng từ hoạt động xây dựng gồm các khu vực đất bảo vệ cảnh quan, công viên chuyên đề bảo tồn và hệ thống cây xanh cảnh quan trong toàn khu vực khai thác dịch vụ du lịch.

- Tận dụng tối đa và tôn trọng điều kiện địa hình tự nhiên, các công trình xây dựng đảm bảo chiều cao và quy mô công trình không phá vỡ đường viền cảnh quan của khu vực. Công trình có mật độ xây dựng thấp, hoàn toàn hòa nhập vào không gian cảnh quan tự nhiên.

- Đảm bảo tuân thủ hành lang bảo vệ bờ biển được duyệt nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển.

2.2. Các định hướng phát triển không gian trong khu vực lập quy hoạch:

- Tổng thể tổ chức không gian khu vực Mũi Dinh bao gồm 3 loại hình chính là không gian ven biển (không gian 1), không gian cảnh quan đặc trưng (không gian 2) và không gian cây xanh bảo vệ (không gian 3). Mỗi loại hình không gian sẽ được định hướng các hình thức khai thác phù hợp và quản lý theo từng dự án cụ thể, hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên, tăng giá trị cảnh quan và kinh tế cho khu vực.

- Không gian 1: phần không gian ven trục ven biển, ưu tiên khai thác yếu tố cảnh quan đặc trưng miền biển; đề xuất bố trí công trình thấp dần từ Tây sang Đông, tăng cường hệ thống không gian mở;

- Không gian 2: phần không gian thừa hưởng sự đặc trưng từ cảnh quan, địa hình như đối cát, đồi thấp còn lại (không bao gồm không gian 1); ưu tiên khai thác yếu tố cảnh quan đặc trưng địa hình, văn hóa; đề xuất các loại hình dịch vụ công cộng hoạt động trên kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và cảnh quan; bố trí hình thức công trình tương đối đặc biệt thu hút du lịch, tham quan;

- Không gian 3: phần không gian xanh bảo vệ, ưu tiên giữ nguyên và phát triển từ hiện trạng, hạn chế tác động từ việc xây dựng.

- Các trung tâm tiếp đón, hậu cần, cung ứng được bố trí theo từng dự án đầu tư dịch vụ - du lịch cụ thể, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về vận hành, an toàn tiếp cận và thoát người hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp các trung tâm tiếp đón theo từng dự án có bố trí tiếp cận trực tiếp với các tuyến giao thông chính đô thị (đặc biệt tuyến đường tỉnh 701) cần quan tâm đến yếu tố mỹ quan, khoảng lùi, tầng cao, loại hình kiến trúc, phương tiện tiếp cận phù hợp với yêu cầu chung của đồ án quy hoạch phân khu, các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật tương ứng;

- Các khu vực du lịch biển tại không gian 1, du lịch sinh thái chuyên đề khai thác đặc trưng cảnh quan và địa hình tại không gian 2 và việc bảo tồn cảnh quan tại không gian 3, trong quá trình vận hành, khai thác cần đặt trong mối quan hệ tương hỗ và phát triển song song, bổ trợ cho nhau. Việc phát triển một mô hình phát triển dịch vụ - du lịch đơn lẻ theo dự án tại một không gian bất kỳ cần được xem xét trên cơ sở phù hợp và hài hòa trên tổng thể đồ án về mặt mỹ quan, tuyến trục, nguyên tắc bố trí (mô tả trong phần thiết kế đô thị). Ngoài ra, ý tưởng phân khu chức năng khi thiết kế phải bám sát các nguyên tắc phân khu và sử dụng đất theo đồ án.

2.3. Đối với các dự án ưu tiên đầu tư:

a) Định hướng phát triển các dự án:

- Tạo sự kết nối giữa các khu vực thông qua các dự án giao thông: nâng cấp mở rộng tuyến đường vào dự án và các hướng tuyến giao thông phụ trợ, kết nối đi các khu vực lân cận. Trong đó đường tỉnh 701 là tuyến đường huyết mạch ven biển đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

- Các dự án khu du lịch chủ yếu bám theo tuyến đường này, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư đến các khu vực chưa có nhà đầu tư quan tâm, cũng như tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu du lịch trong thời gian lưu trú tại tỉnh.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế: định hình các chức năng thương mại dịch vụ; dịch vụ du lịch – vui chơi giải trí là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của khu vực.

- Xây dựng mới các khu vực công viên chuyên đề vui chơi giải trí và khu trung tâm du lịch – thương mại dịch vụ, hình thành các khu nghỉ dưỡng mới, nâng cao chất lượng – hình ảnh khu vực. Bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan, truyền thống, văn hóa. Tôn trọng môi trường, xây dựng khu đô thị du lịch theo hướng phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

- Phát triển dựa trên các điều kiện cơ sở hạ tầng có sẵn, từng bước hình thành khu vực du lịch theo khung tổng thể đã định hướng, đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

- Đầu tư các khu trung tâm du lịch hỗn hợp gắn với các cụm công trình phức hợp thương mại – dịch vụ – khách sạn du lịch, quảng trường công viên chuyên đề ở Giai đoạn 1 giáp với trục đường chính nhằm tạo động lực phát triển chính cho khu vực, từ đó đầu tư xây dựng mở rộng theo ranh giới quy hoạch.

- Ưu tiên các dự án môi trường, kiểm soát sự ô nhiễm.

- Các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đã và đang thực hiện trong khu quy hoạch: Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, Khu du lịch Vịnh Mũi Dinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể, Khu du lịch nghỉ dưỡng Mặt trời Mũi Dinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận, Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star.

b) Các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật:

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các trục đường chính trong khu vực kết nối với tuyến đường ĐT701 và các trục đối ngoại ven ranh dự án vào các khu du lịch, kết nối đi trung tâm các khu vực lân cận.

- Xây dựng đầu mối hạ tầng kỹ thuật: bãi đỗ xe công cộng, các trạm xử lý nước thải theo quy hoạch.

- Xây dựng tuyến ống cấp nước chính dọc theo tuyến đường 701.

Cải thiện từng bước đường dây truyền tải điện theo nhu cầu và đảm bảo cho hoạt động xây dựng, vận hành của các dự án.

c) Các dự án phát triển hạ tầng xã hội:

- Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp, công viên đô thị nằm ở trung tâm khu vực và giáp các tuyến vành đai phát triển.

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo kiến trúc cảnh quan và nâng cao chất lượng các công trình văn hóa, công cộng.

d) Nguồn vốn đầu tư:

- Các dự án khu du lịch, các hạng mục hạ tầng trong phạm vi dự án được thực hiện bởi nguồn vốn từ các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án. Các dự án hạ tầng kỹ thuật chung, công trình phúc lợi công cộng được thực hiện bằng vốn ngân sách hoặc theo hình thức xã hội hóa.

2.4. Đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng:

a) Cụ thể hóa các nội dung quy hoạch phân khu được duyệt thông qua việc tổ chức lập các hồ sơ:

- Quy hoạch chi tiết và lập dự án các khu du lịch;

- Thiết kế đô thị các trục giao thông quan trọng: trục trung tâm, trục đối ngoại, trục kết nối khu vực.

- Rà soát điều chỉnh, lập mới quy hoạch chi tiết gắn với các dự án thành phần.

- Tạo điều kiện cho người dân ổn định đời sống và có quỹ đất để phát triển kinh tế hộ gia đình, thương mại – dịch vụ, khu vui chơi phục vụ cộng đồng khi các dự án chưa đến giai đoạn khởi công xây dựng.

b) Quản lý quy hoạch xây dựng:

- Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của đồ án quy hoạch phân khu được duyệt về chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch như: Quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng… và các quy định khác theo Điều lệ quản lý quy hoạch xây dựng.

- Trường hợp khi lập dự án xin điều chỉnh chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch thì phải được Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tổ chức lập các chương trình quản lý và phát triển chung:

- Xây dựng chương trình giám sát, kiểm soát bảo vệ cảnh quan môi trường trên toàn bộ khu quy hoạch và trong khu vực.

- Chương trình thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.

- Các chương trình được đề ra dựa trên những đặc điểm, nhu cầu của địa phương tại từng thời điểm thích hợp như: bảo tồn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, khai thác tuyến cảnh quan – văn hóa – du lịch – thương mại dịch vụ– vui chơi giải trí.

3. Một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện quy hoạch:

3.1. Chỉ đạo thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch:

Dựa trên định hướng phát triển không gian tổng thể và các khu chức năng trong khu vực quy hoạch phần khu đã được phê duyệt để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhằm hiện thực hóa đồ án quy hoạch phân khu.

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt các Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đang thực hiện cũng như lập mới đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết: phù hợp chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch phân khu để làm cơ sở quản lý và đầu tư xây dựng: các khu du lịch nghỉ dưỡng, các công viên, các khu dịch vụ hỗn hợp,…

3.2. Chỉ đạo triển khai các dự án ưu tiên đầu tư:

Tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án đang thực hiện đã được xác định quy mô đầu tư trong đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, tạo tiền đề phát triển và thu hút đầu tư cho khu vực:

- Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Ủy ban nhân dân các xã: Phước Diêm và Phước Dinh trong công tác lập quy hoạch chi tiết, đầu tư cơ sở hạ tầng. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai lập danh mục kêu gọi đầu tư các dự án phù hợp theo quy hoạch và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư (các dự án phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, các dự án phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, các dự án bảo tồn cảnh quan và dự án xây dựng công trình phúc lợi xã hội như công viên cây xanh công cộng) để tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2035.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý thủ tục pháp lý xác định chính xác vị trí các khu vực titan không thực hiện khai thác để chuyển sang dự trữ và được phép đầu tư xây dựng dự án khác; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường, một số bến thủy nội địa tại khu vực Mũi Dinh vào quy hoạch giao thông vận tải để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông đảm bảo phù hợp với cấp đường quy hoạch được duyệt. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

- Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực khi có nhu cầu. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2035.

- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực phục vụ du lịch cộng đồng làm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng; Xây dựng kế hoạch, danh mục dự án huy động các nguồn lực kêu gọi đầu tư, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành triển khai theo đúng quy định; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đưa định hướng quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã: Phước Diêm và Phước Dinh: tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch đã duyệt, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện triển khai quy hoạch. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

- Công ty Cấp nước tỉnh Ninh Thuận cập nhật, bổ sung nhu cầu dùng nước, nguồn nước cấp cho Khu vực Mũi Dinh theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

- Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm cập nhật, bổ sung nhu cầu phụ tải, nguồn cấp điện cho Khu vực Mũi Dinh phù hợp theo quy hoạch phân khu được duyệt. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

4. Các giải pháp thực hiện:

4.1. Nguồn vốn lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụ thể hóa Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận: các dự án đầu tư xây dựng khai thác du lịch do các Chủ đầu tư thực hiện. Ngoài ra, huy động vốn ngoài ngân sách từ tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch chi tiết cho các khu vực dự án phục vụ cộng đồng.

4.2. Nguồn vốn triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch: Để huy động các nguồn vốn đầu tư thực hiện mục tiêu Quy hoạch, đề xuất phương án huy động vốn cho từng giai đoạn, sắp xếp lựa chọn các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư, phân kỳ đầu tư hợp lý và có những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thu hút vốn đầu tư, đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đề ra:

- Đối với nguồn vốn ngân sách: đầu tư xây dựng các dự án phục vụ du lịch cộng đồng ven đường, ven biển, nhằm duy trì liên tục mối liên hệ giữa cộng đồng dân cư địa phương và khách du lịch, các dự án đang thực hiện trong khu quy hoạch…

- Đối với các nguồn vốn bên ngoài: tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho các dự án có sử dụng đất để khai thác dịch vụ du lịch.

- Lập danh mục các công trình hạ tầng du lịch như hệ thống giao thông ven biển, cấp điện, cấp nước… để kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP); thông báo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử; Hợp đồng ký kết giữa chính quyền và nhà đầu tư rõ ràng, minh bạch là điều kiện tiên quyết để chính quyền đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và là cơ sở cho chính quyền tận dụng hiệu quả tính năng động và cạnh tranh của khu vực tư nhân. Đồng thời phải cân bằng giữa lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được từ dự án và những mục đích xã hội mà dự án đạt được.

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoặc liên doanh với nước ngoài, vốn đầu tư 100% nước ngoài, vốn ODA (dành cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, bảo tồn tài nguyên, môi trường...): Xây dựng cơ sở dữ liệu (hồ sơ) thông tin chi tiết, lập danh mục các dự án trọng điểm để kêu gọi thu hút nguồn vốn; khi xây dựng danh mục cần lưu ý các tiêu chí đã được thể chế hóa để làm cơ sở lựa chọn các chương trình thu hút tài trợ, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của các địa phương. Chú trọng phát huy lợi thế sản phẩm địa phương, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn nước ngoài vào các khu du lịch, các dự án tạo sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng. Kết hợp đầu tư nâng cấp, phát triển các điểm tham quan du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Nghiên cứu các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư trong việc tiết giảm chi phí, ưu đãi thuế, trợ giá dịch vụ du lịch trực tiếp đến mỗi du khách thông qua các đơn vị khai thác du lịch.

- Trong khuôn khổ của pháp luật về đất đai, có biện pháp phù hợp để huy động tối đa nguồn vốn từ qũy đất cho đầu tư phát triển dịch vụ du lịch.

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển kinh tế, nhất là phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn kết hợp phục vụ du lịch.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo chuyên ngành nghiệp vụ du lịch, lữ hành, y tế, văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao, nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các lĩnh vực này, hỗ trợ bổ sung cho hoạt động của ngành du lịch.

- Phổ biến tuyên truyền nội dung quy hoạch, nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết để thực hiện quy hoạch.

- Xây dựng phương án và cơ chế huy động vốn, các nguồn vốn đầu tư để triển khai các dự án.

- Triển khai các chương trình hợp tác với các địa phương trong tỉnh, các tỉnh lân cận và các tổ chức, nhà đầu tư nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế - xã hội.

Về tổ chức thực hiện:

1. Theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, xã Phước Dinh và xã Phước Diêm nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo đưa các nội dung của Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/02/2022) vào thực tế, hiệu quả, phục vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Định kỳ vào cuối Quý III hằng năm, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để theo dõi tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

2. Đài phát thanh truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận xây dựng chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin về mục tiêu, định hướng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để nhân dân hiểu và tạo đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ vào cuối Quý IV hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị, đồng thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình triển khai Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.